آب آشامیدنی 1/5 لیتری

  4,000 تومان

  آب آشامیدنی نیم لیتری

  2,000 تومان

  رب گوجه فرنگی800گرمي(قوطي)

  40,000 تومان

  ماکارونی مک

  22,150 تومان

  رب گوجه فرنگی700گرمي (شیشه)

  32,000 تومان

  چای خارجی

  485,000 تومان

  برنج هندی بادگیر

  375,000 تومان

  زعفران گلپوش

  175,000 تومان

  برنج طارم هاشمی

  750,000 تومان

  برنج هندی عبیر

  397,000 تومان

  برنج هندی مفاخر

  385,000 تومان

  کنسرو سبزیجات

  28,000 تومان

  کنسرو لوبیا چیتی با سس گوجه فرنگی

  20,000 تومان

  کنسرو نخودفرنگی

  17,005 تومان

  رب گوجه فرنگی1550 گرمي(شيشه)

  80,000 تومان

  کنسرو ذرت

  19,882 تومان