به اترو خوش آمدید.

اتحادیه تعاونی روستایی استان اصفهان در سال 1370 تاسیس و با 146 هزار شرکت تعاونی روستایی  و 460هزار اعضا طی سالیان مشغول به فعالیت می باشد. از مهمترین وظیفه این اتحادیه توسعه فعالیت های بازرگانی  برای برنامه ای حمایتی از کشاورزان وتولیدکنندگان  وهمچنین رساندن اقلام تولیدی بدون واسطه به دست مصرف کنندگان وسبد خانوارخانواده ها مباشد.این اتحادیه طی سالیان متوالی مباشر در تنظیم بازار اقلام مصرفی خانوارها ازجمله برنج ،روغن میوه شب عیدو…..بوده و دغدغه رساندن اقلام کشاورزان وتولیدکنندگان به صورت مستقیم از مزرعه به سفره می باشد.

همکاران ما